Matrícula tancada

Diploma de Postgrau en Migració i Salut

1a Edició

Pla d'estudis

 • Mòdul 1. Benestar i salut en el procés migratori


  BLOC A. Cultura i salut: aspectes i consideracions generals

  1.1 Concepte i comprensió de la cultura en relació amb la salut i el context sociocultural actual
  1.2 Bases de la diversitat cultural
  1.3 Salut general i nutrició
  1.4 Necessitats sociosanitàries i nous reptes als quals cal fer front des l’àmbit sanitari i social
  1.5 Promoció d’un sistema divers i inclusiu

  BLOC B. Estrès i discriminació en les persones migrants

  1.6 Els prejudicis i l’estigma
  1.7 Teories del racisme i la migració
  1.8 La identitat cultural en el treball intercultural
  1.9 Estrès, trauma i discriminació. Respostes a partir de la neurociència
  1.10 Creació de guies de bones pràctiques
  1.11 Casos pràctics
  1.12 Primera simulació clínica

 • Mòdul 2. Migració i salut mental

  2.1 Factors de risc i de protecció en la població migrant
  2.2 Models explicatius
  2.3 Psicopatologia en relació amb la migració (trastorns adaptatius, trastorn per estrès posttraumàtic i psicosis)
  2.4 Pràctiques basades en l’evidència en el treball amb persones migrades
  2.5 Intervencions eficaces socioculturalment
  2.6 Casos pràctics
  2.7 Segona simulació clínica

 • Mòdul 3. El treball amb poblacions específiques i en situació de vulnerabilitat


  BLOC A. Treball amb poblacions específiques

  3.1 La cultura xinesa
  3.2 El treball amb les cultures araboparlants
  3.3 La cultura pakistanesa
  3.4 Les cultures llatinoamericanes

  BLOC B. El treball amb persones en situació de vulnerabilitat

  3.5 Els joves no acompanyats
  3.6 Les violències en les migrants autoidentificades com a dones i trans
  3.7 El tràfic humà
  3.8 La mutilació genital femenina

  BLOC C. Treball en xarxa i humilitat cultural

  3.9 Abordatge interdisciplinari: psiquiatria, psicologia, infermeria i treball social
  3.10 El dol transcultural
  3.11 Casos pràctics
  3.12 Tercera simulació clínica

 • Mòdul 4. La recerca amb persones migrades i la detecció de les necessitats psicosocials i sanitàries


  BLOC A. Consideracions generals

  4.1 La recerca amb persones migrades: una mirada general
  4.2 Adaptació sociocultural de mesures psicomètriques (procés de retrotraducció)

  BLOC B. De la recerca a la pràctica. El treball amb persones migrants

  4.3 Necessitats psicosocials i avaluació de les necessitats de les persones migrants
  4.4 Creació i avaluació de programes sociosanitaris per a les persones migrants
  4.5 Creació i avaluació de polítiques socials relacionades amb la migració

 • Treball final de postgrau

  L’alumnat ha de posar en pràctica les competències adquirides durant el curs.

Titulació

Diploma de Postgrau en Migració i Salut per la Universitat de Girona*

*No inclou la taxa d'expedició del títol de la UdG.
eventis